หน้าเว็บ

บริการสูบส้วม ดูดส้วม 094-9692027 กรุงเทพฯปริมณฑล เช็คระบบท่อฟรี

บริการสูบส้วม รถดูดส้วม โทร.089-4765412 กรุงเทพฯปริมณฑล

บริการสูบส้วม  ดูดส้วม ปัญหาที่มีกันทุกบ้าน ส้วมเต็ม ชักโครกกดไม่ลง ราดไม่ลง มีกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งอุดตัน อ่างล้านจานตัน แต่ตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นของคุณจะหมดไปด้วยบริการของเรา กับบริการดูดส้วม รถสูบส้วม โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ยาวนาน เชี่ยวชาญงาน รับแก้ไข ได้ตรงจุดจบทุกปัญหา เราทีมงานประจำจุดต่างๆ ตามพื้นที่ใกล้เคียงของท่านทั่วกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล คอยให้บริการแก่ท่าน บริการงานด่วน เพียงแค่คุณ โทร.มา เราก็พร้อม ให้คำแนะนำและให้บริการแก่คุณ เราใส่ใจในงานบริการไม่ใช่สูบสิ่งปฎิกูลอย่างเดียว แต่เรายังเช็คระบบท่อ อาการอุดตันต่างๆ ของคุณเพื่อให้คุณใช้งานได้ปกติ สอบถามบริการจากเรา โทร. 094-9692027 ยินดีให้บริการ ทุกวัน กทม.ปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง
งานของเรา
ดูดส้วม สูบส้วม ท่อตัน ส้วมตัน เช็คระบบท่อตัน ตามสถานที่ต่าง กรุงเทพฯปริมณฑล
รับดูดส้วม รับสูบส้วม รถดูดส้วม รถสูบส้วม บริการดูดส้วม บริการสูบส้วม 
ดูดส้วมกลางคืน สูบส้วมกลางคืน ดูดส้วม 24 ชม. สูบส้วม 24 ชม. บริการทุกวัน


  


      

เปิดให้บริการดูดส้วม สูบส้วม แก้ไขส้วมตันทุกวัน กรุงเทพฯ กทม. ปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง
บริการทุกสถานที่ งานเล็ก งานใหญ่ เรายินดีให้บริการ บ่อบำบัด ถังแซท ถังปูน น้ำเสียโรงงาน สารเคมีทุกชนิด ล้างบ่อดักไขมัน เช็คระบบท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศอุดตัน หาบ่อส้วม ตามสถานที่ต่างๆ ที่พักอาศัย บ้านทั่วไป ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม สำนักงาน ออฟฟิต ร้านอาหาร โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ฯลฯ

ระบบบำบัดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล
หมายถึงระบบที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนสภาพของเสียในสิ่งฏิกูลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการเกิดโรค ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแล้วจึงทำการกำจัดทิ้งไปหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ทำปุ๋ย เชื้อเพลิง ฯลฯ โดยระบบบำบัดและการกำจัดสิ่งปฏิกูลอันดับแรกเรามักเรียกว่า “ ส้วม ” ซึ่งมีหลายลักษณะแล้วแต่จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนหรอแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ซึ่งบางกลุ่มอาจไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เพราะอาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่จะขอกล่าวเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานของการกำจัดสิ่งฏิกูล ดังนี้
1.ระบบไม่ใช้น้ำสิ่งปฏิกูลถูกนำไปบำบัดและกำจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้งอาคาร คือระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลมที่ไม่ใช้น้ำราดหรือขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงถังเก็บ และสิ่งปฏิกูลจะถูกนำไปบำบัดนอกอาคาร ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกสุขลักษณะนักเนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนในระหว่างการเดินทางไปกำจัด โดยระบบดังกล่าวมีใช้อยู่ 3 ประเภท คือ
1.1 ส้วมถังเท (Bucket Latrine) ลักษณะของส้วมคือมีที่เก็บกักสิ่งปฏิกูลเป็นถัง ตัวเรือนส้วมและมีพื้นที่ส้วมที่มีรูหรือช่อง ให้มีขนาดโตพอที่สิ่งปฏิกูลจะตกลงไปได้ โดยต้องมีที่ปิดฝาถังที่มิดชิดเพื่อป้องกันแมลงลงไป จากนั้นเมื่อเต็มก็นำไปบำบัดต่อไป
1.2 ส้วมเคมี (Chemical Toilets) อาจจัดไว้ในพวกส้วมถังเท แต่ต่างกันตรงที่มีการใช้สารเคมีย่อยสลายสารอินทรีย์และทำลายเชื้อโรคในสิ่งปฏิกูล
1.3ส้วมหลุมตัน (Vault Privies) ลักษณะของส้วมคือมีหลุมกักเก็บสิ่งปฏิกูลซึ่งสร้างด้วยวัสดุที่ป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าออกได้ เช่น ทำด้วยคอกรีต เหล็กไร้สนิม ไฟเบอร์กลาส
2.ระบบไม่ใช้น้ำ สิ่งปฏิกูลถูกนำไปบำบัดและกำจัดภายในอาคารหรือภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสิ่งปฏิกูลจะถูกนำไปบำบัดและกำจัดภายในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคาร จะไม่ใช้น้ำเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล และสิ่งปฏิกูลจะถูกบำบัดแลกำจัดภายในที่กักเก็บจนกว่าจะเกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลอย่างสมบูรณ์และมีความปลอดภัย แล้วจึงนำกากตะกอนหรือของเหลวที่ผ่านการบำบัดแล้วไปกำจัดให้เหมาะสมต่อไป เช่น ทำปุ๋ย ถมที่ลุ่ม ปรับสภาพดิน เป็นต้น ซึ่งการบำบัดด้วยวิธีนี้ได้แก่
2.1 ส้วมหลุม (Pit Privies) ไม่ใช้น้ำในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล ลักษณะทำเป็นหลุมดิน ให้หลุมมีขนาดเพียงพอที่จะย่อยสลายอย่างสมบูรณ์และปลอดภัยได้
2.2 ส้วมหมัก (Composting Latrines) ไม่ใช้น้ำในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล มีวัตถุประสงค์ของการใช้ส้วมชนิดนี้คือ จะใช้หมักทำปุ๋ย
2.3 ส้วมร่องดิน (Trench Latrines) ไม่ใช้น้ำในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล ลักษณะเป็นร่องดินที่ขุดเป็นแนวตามยาว เมื่อใช้งานเสร็จก็จะกลบ มักใช้กับกรณีที่อาศัยอยู่ชั่วคราว เช่น ค่ายทหาร แคมป์ลูกเสือ เป็นต้น
2.4 ส้วมแขวน (Overhang Latrines) ลักษณะของส้วมแขวนประกอบด้วยตัวเรือนส้วมและพื้นที่ส้วมที่สร้างบนเสาไม้เหนือน้ำตามริมฝั่งแม่น้ำ ทะเล หรือมหาสมุทร
3.ระบบใช้น้ำ สิ่งปฏิกูลถูกนำไปบำบัดและกำจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้งอาคาร หมายถึงระบบที่ใช้น้ำในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่กักเก็บและสิ่งปฏิกูลถูกบำบัดภายในถังกักเก็บ แล้วปล่อยส่วนที่เป็นของเหลวที่ยังคงมีสารอินทรีย์และเชื้อโรคไปบำบัดและกำจัดต่อโดยท่อระบายน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กลางภายนอกอาคาร
4.ระบบใช้น้ำ สิ่งปฏิกูลถูกนำไปบำบัดและกำจัดในอาคารหรือบริเวณ หมายถึงระบบที่ใช้น้ำในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่กักเก็บและสิ่งปฏิกูลถูกบำบัดภายในถัง กักเก็บ อาจมีการแบ่งชนิดของส้วมตามลักษณะที่ใช้น้ำและลักษณะของหลุมที่เก็บกักสิ่งปฏิกูลได้หลายอย่าง แต่ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
4.1 ส้วมราดน้ำ (Pour-flush Toilet) เป็นส้วมที่ให้มีน้ำขังอยู่ใต้พื้นส้วมซึ่งมีการออกแบบที่รองรับให้น้ำขังอยู่ ถังเกรอะ หรือ บ่อเกรอะ (Septic Tanks) เป็นส้วมระบบที่ใช้น้ำและให้มีน้ำขังอยู่ที่โถส้วมแบบราดน้ำหรือแบบชักโครกผลักดันน้ำไหลไปยังที่เก็บกักสิ่งปฏิกูล เพื่อการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลในถังเกรอะซึ่งสร้างไว้ห่างจากพื้นส้วมโดยมีท่อนำสิ่งปฏิกูลลงสู่ถัง

บริการรถดูดส้วม รับดูดส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน โดยทีมงานมืออาชีพเชี่ยวชาญงาน
สอบถามบริการโทร. 094-9692027 บริการ ทุกวัน กทม.ปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง


บริการดูดส้วม บริการสูบส้วม ดูดส้วม สูบส้วม รถดูดส้วม รถสูบส้วม รับดูดส้วม รับสูบส้วม
       ท่อน้ำตันทำอย่างไร ? มาดูวิธีแก้ปัญหาท่อน้ำตันง่าย ๆ ไม่ต้องเรียกช่าง วิธีแก้ปัญหาน้ำตันด้วยน้ำส้มสายชู เบกกิ้งโซดา โซดาไฟ และของใกล้ตัวที่ช่วยแก้ปัญหาท่อน้ำตันได้อย่างดีเยี่ยม 
        หากกำลังประสบปัญหาท่อน้ำตัน อย่าเพิ่งกริ๊งกร๊างไปหาช่างซ่อม เพราะวันนี้มีวิธีแก้ปัญหาท่อน้ำตันง่าย ๆ มาบอกต่อ โดยวิธีแก้ไขท่อน้ำตันด้วยตัวเองและของใช้ในบ้าน เช่น น้ำส้มสายชู เบกกิ้งโซดา โซดาไฟ และของอื่น ๆ อีกมากมายที่อยู่ใกล้มือ อยากรู้ว่าท่อน้ำตันทำอย่างไร ? ก็ตามไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลยจาก 12 วิธีแก้ไขปัญหาท่อน้ำตัน
1. ที่ปั๊มส้วมช่วยได้ในเบื้องต้น
          วิธีการแก้ไขเบื้องต้นปัญหาท่อน้ำอุดตันนั่นก็คือ การใช้ที่ปั๊มส้วม แต่จะให้ดีต้องปั๊มด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยการครอบที่ปั๊มลงไปที่ปากท่อ นำผ้าเปียกมาคลุมไว้รอบ ๆ ที่ปั๊มแล้วทำการปั๊มขึ้น-ลงประมาณ 6-10 ครั้ง เพื่อดึงเอาสิ่งที่อุดตันอยู่ในท่อขึ้นมา
2. น้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดา
          หากเกิดปัญหาท่อน้ำอุดตันแนะนำให้เทเบกกิ้งโซดาประมาณ ½ ถ้วยตวงลงไปในท่อ แล้วเทน้ำส้มสายชู ½ ถ้วยตวงตามลงไปและทิ้งไว้สักพัก จากนั้นให้ราดน้ำร้อนลงไปในท่อซ้ำอีกครั้ง
3. เบกกิ้งโซดาและเกลือ
          วิธีนี้คล้ายกับวิธีที่ 2 แต่เปลี่ยนจากน้ำส้มสายชูเป็นเกลือ โดยเทเบกกิ้งโซดาประมาณ 1 ถ้วยตวงและเกลือ ½ ถ้วยตวงลงไปในท่อ แล้วปล่อยทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นเทน้ำร้อนลงไปในท่ออีก 2 ถ้วยตวง
4. ไม้แขวนเสื้อใช้ทะลวงท่อ
          หากเราสามารถมองเห็นเศษขยะที่อุดตันอยู่ในท่อได้ ให้นำไม้แขวนเสื้อมาคลายออกให้เป็นลวดยาว ๆ งอปลายขึ้นเล็กน้อยเพื่อทำเป็นหัวตะขอเกี่ยว จากนั้นนำลวดด้านที่มีหัวเกี่ยวหย่อนลงไปในท่อเพื่อเกี่ยวเศษขยะที่อุดตันท่อขึ้นมา
5. เครื่องดูดฝุ่น ดูดหมดทุกสิ่งอุดตัน
          ถ้าที่บ้านมีเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถใช้ทำงานได้ทั้งพื้นที่เปียกและพื้นที่แห้ง แนะนำให้เปิดระบบการทำงานเครื่องดูดฝุ่นให้เป็นแบบเปียก จากนั้นเปิดน้ำหล่อท่อเอาไว้แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นจ่อลงไปที่ปากท่อ แล้วดูดสิ่งอุดตันท่อออกมาให้หมด 
6. โซดาไฟ กัดคราบสกปรกให้หลุดออกจากท่อน้ำ
          วิธีนี้ควรใช้แก้ปัญหาส้วมอุดตันเท่านั้นและควรเตรียมอุปกรณ์ป้องกันด้วย ได้แก่ ถุงมือยาง แว่นป้องกันสายตา และหน้ากากอนามัย แล้วก็ลงมือผสมโดยการเทน้ำเย็นลงในถังประมาณ ¾ แกลลอน ตามด้วยโซดาไฟอีก 3 ถ้วยตวง ใช้ไม้พายคนให้เข้ากัน เมื่อเกิดฟองฟู่และไอร้อนก็รีบเทลงในชักโครก ทิ้งไว้ 20-30 นาที แล้วค่อยเทน้ำต้มเดือดราดลงไป
7. น้ำยาล้างจาน ล้างคราบไขมันให้หายเกลี้ยง
          แม้การใช้น้ำยาล้างจานอาจจะดูเป็นวิธีที่ค่อนข้างเบาแต่กลับได้ผลเกินคาด โดยเทน้ำยาล้างจานลงไปในท่อประมาณ ¼ ถ้วยตวง แล้วตามด้วยน้ำต้มเดือด น้ำยาล้างจานจะลงไปกัดคราบไขมันให้หลุดออกจากท่อ แต่ถ้าจะให้ดีแนะนำให้สวมถุงมือยาง แล้วล้วงมือลงไปดึงเศษขยะที่ติดอยู่ออกมา ก็จะช่วยแก้ปัญหาท่ออุดตันได้ดีกว่า 
8. ถอดท่อน้ำออกมาทำความสะอาด
          หากท่อน้ำทิ้งที่อ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างจานเกิดอุดตันแบบขั้นหนัก แนะนำให้ถอดท่อน้ำออกมาทำความสะอาดเลยจะดีกว่า ก่อนอื่นปิดวาล์วน้ำให้น้ำหยุดไหล แล้วนำถาดมารองไว้ใต้ท่อน้ำด้านล่าง จากนั้นค่อย ๆ ถอดท่อน้ำข้อต่อระหว่างอ่างกับผนังออกมาทีละส่วน แล้วใช้แปรงสีฟันขัดถูทำความสะอาดสิ่งอุดตันออกให้หมด จากนั้นนำที่ปิดน้ำตรงปากท่อน้ำทิ้งออกมาทำความสะอาด แล้วจัดการต่อท่อกลับไปให้เหมือนเดิม
9. น้ำส้มสายชูและเกลือ
          อีกหนึ่งสูตรช่วยกำจัดสิ่งอุดตันท่อแบบไร้สารพิษทำลายล้างท่อน้ำ โดยเทเกลือขนาด ½ ถ้วยตวง เบกกิ้งโซดาอีก ½ ถ้วยตวง และน้ำส้มสายชูอีก ½ ถ้วยตวงลงไปในท่อน้ำ แล้วทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นเทน้ำต้มเดือดตามลงไปเพื่อล้างคราบไขมันที่ติดอยู่ในท่อและกำจัดสิ่งสกปรกให้หมดไป
10. ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ แบบไม่ทำลายท่อน้ำ
          ผลิตภัณฑ์น้ำเอนไซม์มีวางขายตามห้างร้านทั่วไป หากจะนำมาใช้เพื่อทำความสะอาดท่ออุดตันแนะนำให้เลือกเอนไซม์ชนิดที่เป็นออแกนิกส์ เพราะไม่ทำลายพื้นผิวของท่อน้ำ อ่านและทำตามฉลากด้านข้างขวดอย่างเคร่งครัด จากนั้นก็ปล่อยให้เอนไซม์ทำงานโดยการทิ้งไว้ 1 คืน แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งในตอนเช้า
11. สายทะลวงท่อน้ำอุดตัน
          ไม่อยากเสียเวลากับการแก้ปัญหาท่อน้ำอุดตันเราแนะนำให้ลองใช้สปริงทะลวงท่อหรือที่เรียกกันว่างูเหล็ก สอดเข้าไปในท่อที่อุดตัน เมื่อเจอกับสิ่งที่อุดตันท่อแล้ว ก็ใช้งูเหล็กทะลวงเข้าไปพร้อมกับเปิดน้ำทิ้งหรือกดชักโครกไล่สิ่งอุดตันตามไปด้วย 
12. น้ำยาฟอกผ้าขาว ใช้กับท่อน้ำก็ได้
          ใครว่าน้ำยาฟอกผ้าขาวใช้ได้กับผ้าเท่านั้น เพราะจริง ๆ แล้วมันก็ช่วยทะลวงท่อน้ำอุดตันได้เช่นกัน เริ่มจากถอดตัวกรองน้ำที่ปากท่อออกก่อน แล้วเทน้ำยาฟอกผ้าขาวประมาณ 1 ถ้วยตวงลงไป ปล่อยทิ้งไว้ 10 นาที เปิดน้ำให้ไหลงไปในท่อ หากว่าน้ำในท่อค่อย ๆ ลดระดับลง ก็เป็นอันว่าสิ่งที่อุดตันท่อหลุดออกไปเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ทำความสะอาดท่อตามปกติได้เลย 
          
ปัญหาท่อน้ำอุดตันเกิดขึ้นได้กับทุกบ้านและถ้าหากเราปล่อยเอาไว้มันจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อระบบท่อน้ำในบ้าน ดังนั้นเมื่อเจอปัญหาท่อน้ำอุดตันที่ไหนก็อย่าลืมนำเอาวิธีที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ไปใช้นะ


บริการสูบส้วม พระนคร ดูดส้วม เขตพระนคร กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม ดุสิต ดูดส้วม กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม หนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม บางรัก ดูดส้วม เขตบางรัก กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม บางเขน ดูดส้วม เขตบางเขน กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม บางกะปิ ดูดส้วม เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม ปทุมวัน ดูดส้วม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม ป้อมปราบศัตรูพ่าย ดูดส้วม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม พระโขนง ดูดส้วม เขตพระโขนง กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม มีนบุรี ดูดส้วม เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม ลาดกระบัง ดูดส้วม เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ยานนาวา ดูดส้วม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม สัมพันธวงศ์ ดูดส้วม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม พญาไท ดูดส้วม เขตพญาไท กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม ธนบุรี ดูดส้วม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม บางกอกใหญ่ ดูดส้วม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ห้วยขวาง ดูดส้วม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม คลองสาน ดูดส้วม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม ตลิ่งชัน ดูดส้วม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม บางกอกน้อย ดูดส้วม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม บางขุนเทียน ดูดส้วม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ภาษีเจริญ ดูดส้วม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม หนองแขม ดูดส้วม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ราษฎร์บูรณะ ดูดส้วม เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม บางพลัด ดูดส้วม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ดินแดง ดูดส้วม เขตดินแดง กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม บึงกุ่ม ดูดส้วม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม สาทร ดูดส้วม เขตสาทร กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม บางซื่อ ดูดส้วม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม จตุจักร ดูดส้วม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม บางคอแหลม ดูดส้วม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ประเวศ ดูดส้วม เขตประเวศ กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม คลองเตย ดูดส้วม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม สวนหลวง ดูดส้วม เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม จอมทอง ดูดส้วม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ดอนเมือง ดูดส้วม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ราชเทวี ดูดส้วม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ลาดพร้าว ดูดส้วม เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม วัฒนา ดูดส้วม เขตวัฒนา กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม บางแค ดูดส้วม เขตบางแค กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม หลักสี่ ดูดส้วม  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม สายไหม ดูดส้วม เขตสายไหม กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม คันนายาว ดูดส้วม เขตคันนายาว กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม สะพานสูง ดูดส้วม เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม วังทองหลาง ดูดส้วม เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม คลองสามวาดูดส้วม เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม บางนา ดูดส้วม เขตบางนา กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ทวีวัฒนาดูดส้วม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ทุ่งครุ ดูดส้วม เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม บางบอน ดูดส้วม เขตบางบอน กรุงเทพฯ กทม.
บริการสูบส้วม วังทองหลาง ดูดส้วม เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ กทม.
บริการสูบส้วม 24 ชม. ดูดส้วม 24 ชม.

บริการสูบส้วม ดูดส้วม หอพัก กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ดูดส้วม คอนโด กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ดูดส้วม โรงแรม กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ดูดส้วม กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ดูดส้วม แมนชั่น กรุงเทพฯ กทม.

บริการสูบส้วม ดูดส้วม อาคารเพล กรุงเทพฯ กทม. 

บริการสูบส้วม ดูดส้วม เทสโก้โลตัส กรุงเทพ

บริการสูบส้วม ดูดส้วม มาบุญครอง กรุงเทพ

บริการสูบส้วม ดูดส้วม สนามกีฬา กรุงเทพ


บริการสูบส้วม ดูดส้วม ห้างเซ็นทรัล กรุงเทพฯ กทม.
บริการสูบส้วม ดูดส้วม 24 ชม.
บริการสูบส้วม ดูดส้วม กทม.
บริการสูบส้วม ดูดส้วม เขต

•คลองเตย •คลองสามวา •คันนายาว •จตุจักร •ดอนเมือง •ดินแดง •ดุสิต •บางกะปิ •บางเขน •บางคอแหลม •บางซื่อ •บางนา •บางรัก •บึงกุ่ม •ปทุมวัน •ประเวศ •ป้อมปราบศัตรูพ่าย •พญาไท •พระโขนง •พระนคร •มีนบุรี •ยานนาวา •ราชเทวี •ลาดกระบัง• ลาดพร้าว •วังทองหลาง •วัฒนา •สวนหลวง •สะพานสูง •สัมพันธวงศ์ •สาทร •สายไหม •หนองจอก •หลักสี่ •ห้วยขวาง  ฝั่งธนบุรีคลองสาน •จอมทอง •ตลิ่งชัน •ทวีวัฒนา •ทุ่งครุ •ธนบุรี •บางกอกน้อย •บางกอกใหญ่ •บางขุนเทียน •บางแค •บางบอน •บางพลัด •ภาษีเจริญ •ราษฎร์บูรณะ •หนองแขม •อำเภอไทรน้อย •อำเภอบางกรวย •อำเภอธัญบุรี •อำเภอลาดหลุมแถ้ว •อำเภอลำลูกกา •อำเภอกระทุ่มแบน •อำเภอบางพลี •อำเภอพระประแดง •อำเภอพระสมุทรเจดีย์ •อำเภอบางเสาธง •อำเภอพุทธมณฑล •อำเภอสามพราน •อำเภอนนทบุรี •อำเภอสมุทรปราการ •อำเภอบางบ่อ •อำเภอสำโรง •อำเภอบางใหญ่ •อำเภอบางบัวทอง •จังหวัดปทุมธานี •อำเภอคลองหลวง •อำเภอบางประกง ดูดส้วม 24 ชม. สูบส้วม 24 ชม.