หน้าเว็บ

เขตภาษีเจริญ บริการดูดส้วม 089-4036138 รับสูบส้วม ท่อตัน ส้วมตัน มีกลิ่น


ปัญหาที่มีกันทุกบ้าน ส้วมเต็ม ชักโครกกดไม่ลง ราดไม่ลง มีกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งอุดตัน อ่างล้านจานตัน
แต่ตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นของคุณจะหมดไปด้วยบริการของเรา กับบริการดูดส้วม รถสูบส้วม โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ยาวนาน เชี่ยวชาญงาน แก้ไข ได้ตรงจุดจบทุกปัญหา เราทีมงานประจำจุดต่างๆ ตามพื้นที่ใกล้เคียงของท่านทั่วกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล คอยให้บริการแก่ท่าน บริการงานด่วน เพียงแค่คุณ โทร.มา เราก็พร้อม ให้คำแนะนำและให้บริการแก่คุณ เราใส่ใจในงานบริการไม่ใช่สูบสิ่งปฎิกูลอย่างเดียว แต่เรายังเช็คระบบท่อ อาการอุดตันต่างๆ ของคุณเพื่อให้คุณใช้งานได้ปกติ สอบถามบริการจากเรา โทร. 089-4036138 ยินดีให้บริการ ทุกวัน เขตภาษีเจริญ และพื้นที่ใกล้เคียง
งานของเรา
ดูดส้วม สูบส้วม ท่อตัน ส้วมตัน เช็คระบบท่อตัน ตามสถานที่ต่าง ๆ เขตภาษีเจริญ
รับดูดส้วม รับสูบส้วม รถดูดส้วม รถสูบส้วม บริการดูดส้วม บริการสูบส้วม 
ดูดส้วมกลางคืน สูบส้วมกลางคืน ดูดส้วม 24 ชม. สูบส้วม 24 ชม. บริการทุกวัน

เปิดให้บริการดูดส้วม สูบส้วม แก้ไขส้วมตันทุกวัน กรุงเทพฯ กทม. ปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง
บริการทุกสถานที่ งานเล็ก งานใหญ่ เรายินดีให้บริการ บ่อบำบัด ถังแซท ถังปูน น้ำเสียโรงงาน สารเคมีทุกชนิด ล้างบ่อดักไขมัน เช็คระบบท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศอุดตัน หาบ่อส้วม ตามสถานที่ต่างๆ ที่พักอาศัย บ้านทั่วไป ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม สำนักงาน ออฟฟิต ร้านอาหาร โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ฯลฯ

ระบบบำบัดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล
หมายถึงระบบที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนสภาพของเสียในสิ่งฏิกูลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการเกิดโรค ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแล้วจึงทำการกำจัดทิ้งไปหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ทำปุ๋ย เชื้อเพลิง ฯลฯ โดยระบบบำบัดและการกำจัดสิ่งปฏิกูลอันดับแรกเรามักเรียกว่า “ ส้วม ” ซึ่งมีหลายลักษณะแล้วแต่จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนหรอแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ซึ่งบางกลุ่มอาจไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เพราะอาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่จะขอกล่าวเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานของการกำจัดสิ่งฏิกูล ดังนี้
1.ระบบไม่ใช้น้ำสิ่งปฏิกูลถูกนำไปบำบัดและกำจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้งอาคาร คือระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลมที่ไม่ใช้น้ำราดหรือขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงถังเก็บ และสิ่งปฏิกูลจะถูกนำไปบำบัดนอกอาคาร ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกสุขลักษณะนักเนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนในระหว่างการเดินทางไปกำจัด โดยระบบดังกล่าวมีใช้อยู่ 3 ประเภท คือ
1.1 ส้วมถังเท (Bucket Latrine) ลักษณะของส้วมคือมีที่เก็บกักสิ่งปฏิกูลเป็นถัง ตัวเรือนส้วมและมีพื้นที่ส้วมที่มีรูหรือช่อง ให้มีขนาดโตพอที่สิ่งปฏิกูลจะตกลงไปได้ โดยต้องมีที่ปิดฝาถังที่มิดชิดเพื่อป้องกันแมลงลงไป จากนั้นเมื่อเต็มก็นำไปบำบัดต่อไป
1.2 ส้วมเคมี (Chemical Toilets) อาจจัดไว้ในพวกส้วมถังเท แต่ต่างกันตรงที่มีการใช้สารเคมีย่อยสลายสารอินทรีย์และทำลายเชื้อโรคในสิ่งปฏิกูล
1.3ส้วมหลุมตัน (Vault Privies) ลักษณะของส้วมคือมีหลุมกักเก็บสิ่งปฏิกูลซึ่งสร้างด้วยวัสดุที่ป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าออกได้ เช่น ทำด้วยคอกรีต เหล็กไร้สนิม ไฟเบอร์กลาส
2.ระบบไม่ใช้น้ำ สิ่งปฏิกูลถูกนำไปบำบัดและกำจัดภายในอาคารหรือภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสิ่งปฏิกูลจะถูกนำไปบำบัดและกำจัดภายในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคาร จะไม่ใช้น้ำเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล และสิ่งปฏิกูลจะถูกบำบัดแลกำจัดภายในที่กักเก็บจนกว่าจะเกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลอย่างสมบูรณ์และมีความปลอดภัย แล้วจึงนำกากตะกอนหรือของเหลวที่ผ่านการบำบัดแล้วไปกำจัดให้เหมาะสมต่อไป เช่น ทำปุ๋ย ถมที่ลุ่ม ปรับสภาพดิน เป็นต้น ซึ่งการบำบัดด้วยวิธีนี้ได้แก่
2.1 ส้วมหลุม (Pit Privies) ไม่ใช้น้ำในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล ลักษณะทำเป็นหลุมดิน ให้หลุมมีขนาดเพียงพอที่จะย่อยสลายอย่างสมบูรณ์และปลอดภัยได้
2.2 ส้วมหมัก (Composting Latrines) ไม่ใช้น้ำในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล มีวัตถุประสงค์ของการใช้ส้วมชนิดนี้คือ จะใช้หมักทำปุ๋ย
2.3 ส้วมร่องดิน (Trench Latrines) ไม่ใช้น้ำในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล ลักษณะเป็นร่องดินที่ขุดเป็นแนวตามยาว เมื่อใช้งานเสร็จก็จะกลบ มักใช้กับกรณีที่อาศัยอยู่ชั่วคราว เช่น ค่ายทหาร แคมป์ลูกเสือ เป็นต้น
2.4 ส้วมแขวน (Overhang Latrines) ลักษณะของส้วมแขวนประกอบด้วยตัวเรือนส้วมและพื้นที่ส้วมที่สร้างบนเสาไม้เหนือน้ำตามริมฝั่งแม่น้ำ ทะเล หรือมหาสมุทร
3.ระบบใช้น้ำ สิ่งปฏิกูลถูกนำไปบำบัดและกำจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้งอาคาร หมายถึงระบบที่ใช้น้ำในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่กักเก็บและสิ่งปฏิกูลถูกบำบัดภายในถังกักเก็บ แล้วปล่อยส่วนที่เป็นของเหลวที่ยังคงมีสารอินทรีย์และเชื้อโรคไปบำบัดและกำจัดต่อโดยท่อระบายน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กลางภายนอกอาคาร
4.ระบบใช้น้ำ สิ่งปฏิกูลถูกนำไปบำบัดและกำจัดในอาคารหรือบริเวณ หมายถึงระบบที่ใช้น้ำในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่กักเก็บและสิ่งปฏิกูลถูกบำบัดภายในถัง กักเก็บ อาจมีการแบ่งชนิดของส้วมตามลักษณะที่ใช้น้ำและลักษณะของหลุมที่เก็บกักสิ่งปฏิกูลได้หลายอย่าง แต่ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
4.1 ส้วมราดน้ำ (Pour-flush Toilet) เป็นส้วมที่ให้มีน้ำขังอยู่ใต้พื้นส้วมซึ่งมีการออกแบบที่รองรับให้น้ำขังอยู่ ถังเกรอะ หรือ บ่อเกรอะ (Septic Tanks) เป็นส้วมระบบที่ใช้น้ำและให้มีน้ำขังอยู่ที่โถส้วมแบบราดน้ำหรือแบบชักโครกผลักดันน้ำไหลไปยังที่เก็บกักสิ่งปฏิกูล เพื่อการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลในถังเกรอะซึ่งสร้างไว้ห่างจากพื้นส้วมโดยมีท่อนำสิ่งปฏิกูลลงสู่ถัง

บริการดูดส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน โดยทีมงานมืออาชีพเชี่ยวชาญงาน
สอบถามบริการโทร. 089-4036138 บริการ ทุกวัน เขตภาษีเจริญ และพื้นที่ใกล้เคียง